Thursday, January 24, 2013

Salam Maulidur Rasul7 wasiat Rasulullah saw agar kita mengamalkannya dalam kehidupan.


Wasiat Rasulullah saw Kepada Abu zar Al-Ghifari :
Dari Abu zar r.a dia berkata: “Kekasihku (Rasulullah) saw berwasiat kepadaku dengan tujuh perkara :


  1. Supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka
  2. Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku ( urusan keduniaan)
  3. Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku
  4. Aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)
  5. Aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit
  6. Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah,
  7. Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia”.

Hadis bertaraf sahih ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam ath-Thabrani, Imam al-Baihaqi.

Semoga Allah memberi petunjuk dan kekuatan agar kita dapat mengamalkan kesemua wasiat nabi saw ini dalam kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment